Srdečně vítejte

Slava Isusu Christu!

Milost a láska Boží dává své církvi mnoho podob a ve své různosti ukazuje tajemně na jednotu vycházející ze samotného tajemství Svaté Trojice. Řeckokatolická církev je nositelkou bohatství křesťanského východu a navíc udržuje společenství s římským biskupem. Každý katolík má právo se účastnit bohoslužeb a přijímat svátosti v katolických církvích různého obřadu. 

Řeckokatolická církev je termín pro součást katolické církve - katolíků byzantsko slovanského obřadu. Oproti církvi římskokatolické je však řeckokatolická církev mnohem menší. Na území České republiky působí řeckokatolíci v rámci tzv. apoštolského exarchátu, což je správní celek podřízený v jurisdikci přímo římskému papeži. Exarchát je předstupněm vzniku eparchie (diecéze).

 

 

 

Bohoslužby o Vánocích

Otec biskup Ladislav Hučko udělil kněžské a jáhenské svěcení, jeden z jáhnů je určen pro olomouckou farnost. 

Slovenský řeckokatolický videomagazín

 

webmaster